Nd 14 Kwi 2024

Cześć Maryi, cześć i chwała - tekst pieśni

Tekst pieśni Maryjnej - Cześć Maryi, cześć i chwała

Cześć Maryi, cześć i chwała - tekst pieśni

1. Cześć Maryi, cześć i chwała
Pannie świętej cześć
Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała
Hołd Jej śpiesz się nieść!

2. Ten co stworzył świat wspaniały
W Niej swą Matkę czcił
Jej Go ręce piastowały
Gdy dziecięciem był

3. On jak Matkę ją miłował
W posłuszeństwie żył
Każde słowo Jej szanował
Chociaż Bogiem był

4. Dziatki lube, jeśli chcecie
Błogi żywot wieść
Dajcie jak Jezus Dziecię
Pannie świętej cześć

5. Czystość, cichość i pokora
To Maryi strój
Przez nie miła niebios Córa
Łask zyskała zdrój

6. Przez nie w cudnej gwiazd koronie
Ją posadził Bóg
Na wysokim chwały tronie
Wśród niebieskich sług

7. Ten Maryi dziatwa droga
Obraz w sercu noś
O opiekę Matki Boga
Zawsze kornie proś

Virgin Mary Stock photos by Vecteezy
Udostępnij