Nd 14 Kwi 2024

Dobry Start - świadczenie 300+ na wyprawkę szkolną

Program "Dobry Start", to jednorazowe wsparcie dla uczniów na początku roku szkolnego. Wniosek o wypłatę świadczenia w ramach programu "Dobry Start" w wysokości 300 PLN można składać tylko do 30 listopada. Kto może złożyć wniosek, gdzie go złożyć.

Dobry Start -  świadczenie 300+ na wyprawkę szkolną

"Dobry Start", to rządowy program wsparcia dla uczniów, przysługujący raz w roku na dziecko uczące się w szkole. Świadczenie nie obejmuje dzieci, które uczęszczają do przedszkola oraz dzieci uczęszczające do zerówki w przedszkolu lub szkole. "Dobry Start" nie dotyczy także studentów. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny i można z niego korzystać aż do ukończenia przez dziecko 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. W zamyśle ustawodawcy środki te powinny być przeznaczone na wyprawkę szkolną.

Kto może złożyć wniosek o 300+

Wniosek mogą złożyć rodzice i opiekunowie prawni dziecka lub opiekun faktyczny. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie 300+

Wnioski o świadczenie 300+ należy składać wyłącznie drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie od 1 lipca do 30 listopada. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Wnioski można złożyć przez:

  • portal Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, 
  • przez bankowość elektroniczną  
  • przez portal PUE ZUS.

Jeśli wniosek złożymy w lipcu lub w sierpniu, gwarantuje to wypłatę świadczenia do 30 września. Jeśli wniosek złożymy później, we wrzesniu, październiku czy listopadzie, wówczas otrzymamy świadczenie w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Image by pressfoto on Freepik

Udostępnij