Nd 14 Kwi 2024

Dofinansowanie z firmy do wczasów, ferii, kolonii i obozów z ZFŚS

Ferie zimowe czy letnie wakacje, to czas kiedy rodziny marzą o wspólnym wypoczynku. Także kolonia, czy obóz zimowy dla dziecka, to pragnienie wielu rodziców.

Dofinansowanie z firmy do wczasów, ferii, kolonii i obozów z ZFŚS

Nie każdy jednak może sobie na to pozwolić, gdyż ceny za wypoczynek często przekraczają rodzinny budżet. Pracujący rodzice mogą uzyskać dofinansowanie do rodzinnego wypoczynku. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać wsparcie na wakacyjny wyjazd?

Kto może otrzymać dofinansowanie do wyjadu na wakacje lub ferie zimowe

Wyjazd wakacyjny, czy wypoczynek w górach w czasie ferii, to marzenie wielu rodzin. Pracujący rodzice mogą uzyskać dofinansowanie na tzw. wczasy pod gruszą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusz jest tworzony w firmach, w których pracodawcy zatrudniają co najmniej 50 pracowników na pełny etat (wg stanu na 1 stycznia danego roku), a także w jednostkach budżetowych bez względu na liczbę pracowników (nauczyciele, urzędnicy, policjanci). Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać zarówno pracownicy wraz z rodzinami, ale także byli pracownicy i ich rodziny, którzy już przeszli na emeryturę lub rentę. Nie jest istotny staż pracy, kwalifikacje, czy zajmowane przez pracownika stanowisko.

Na co można wykorzystać dofinansowanie z ZFŚS

Dofinansowanie z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można przeznaczyć na rodzinny wyjazd lub na obóz czy kolonię dla dziecka.

Jaka może być kwota dofinansowania z ZFŚS

Dopłata do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ma charakter uznaniowy. Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie. Pracodawca nie może wypłacić wszystkim pracownikom tej samej kwoty świadczenia, musi być ona zróżnicowana np. ze względu zarobki. Zwykle osoby mniej zarabiające mogą liczyć na wyższą kwotę dopłaty. Maksymalna kwota dofinansowania to 1914,34 zł dla jednego pracownika. Jeśli praca wykonywana jest w trudnych warunkach, dofinansowanie może być wyższe o 200-300 zł. Osoby dobrze zarabiające, które same mogą sfinansować wyjazd dla swojej rodziny, nie otrzymają dopłaty do wczasów pod gruszą.

Uwaga! Jeśli kwota dofinansowania nie przekracza 380 zł, zwolniona jest z podatku dochodowego. Od dodatku do wyjazdu wakacyjnego z ZFŚS nie odprowadza się składek ZUS.

Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - jakie warunki należy spełnić

Z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Aby otrzymać dofinansowanie do wypoczynku należy wykorzystać 14 dni nieprzerwanego urlopu, tym samym świadczenie można wykorzystać raz w roku. O dofinansowaniu decyduje kryterium dochodowe, które wpływa na wysokość oraz częstotliwość wypłaty świadczenia.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Aby otrzymać dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rodzinny wyjazd, pracownik musi złożyć wniosek u pracodawcy. Zasady złożenia wniosku określone są w regulaminie ZFŚS w danej firmie. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji materialnej, należy przedstawić dochody całej rodziny. W niektórych firmach do wniosku należy dołączyć PIT za poprzedni rok podatkowy. Co istotne, pracownik nie musi przedstawiać pracodawcy żadnych rachunków związanych z wyjazdem, a dofinansowanie należy się bez względu na to, jak i kiedy spędzi urlop.

Udostępnij