Nd 14 Kwi 2024

Obowiązkowe testy sprawnościowe w szkołach

Obowiązkowe testy sprawnościowe, to nowość w polskich szkołach. Już od marca 2024 roku uczniowie przystąpią do testów, których celem będzie monitorowanie aktywności fizycznej i wyłonienie sportowych talentów.

Obowiązkowe testy sprawnościowe w szkołach

Ustawa z 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, która została wprowadzona przez rząd, zakłada monitorowanie aktywności fizycznej wśród uczniów. Chodzi o wyłapanie pojawiających się wśród dzieci i młodzieży deficytów oraz wyłapanie sportowych talentów. Testom zostaną poddani wszyscy uczniowie, zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych.

Decyzją rządu raz w roku szkoły będą przeprowadzały obowiązkowe testy sprawnościowe uczniów. Od marca do kwietnia 2024 uczniowie po raz pierwszy przystąpią do takich testów. Istotne jest, że wyniki testów sprawnościowych nie będą miały wpływu na ocenę z wychowania fizycznego.

Obowiązkowe testy sprawnościowe - co będzie sprawdzane

Testy sprawnościowe ocenią aktywność fizyczną uczniów na podstawie kilku ćwiczeń:

  • skok w dal z miejsca – jego celem jest weryfikacja siły i skoczności,
  • podpór leżąc przodem na przedramionach (czyli popularny plank, inaczej deska) – jego celem jest weryfikacja wytrzymałości całego ciała,
  • bieg 10 razy po 5 metrów – jego celem jest weryfikacja szybkości, siły i koordynacji,
  • beep test (20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według protokołu dla testu Eurofit) – jego celem jest sprawdzenie wytrzymałości w biegu.

Wyniki testów będą wpisywane przez szkołę do systemu informatycznego, prowadzonego przez Ministra Sportu, o nazwie "Sportowe Talenty", który ma pomóc wyłonić talenty sportowe wśród dzieci i młodzieży. Dane zamieszczone w systemie teleinformatycznym będą analizowane przez Państwowy Instytut Badawczy (Instytut Sportu).  Do bazy systemu "Sportowe talenty" raz w roku uczniowie lub rodzice mają obowiązek przekazywać w formie elektronicznej informacje o wadze i wzrośnie ucznia. Dane mogą być udostępniane bez zgody rodziców, co budzi wiele wątpliwości. Wg zapewnień Ministerstwa, żadne informacje pozwalające na identyfikację ucznia nie będą udostępniane klubom i związkom sportowym. Otrzymają one jedynie informacje o wynikach, płci, wadze, wieku, wzroście i  gminie. W przypadku zainteresowania, klub będzie mógł zostawić namiary i czekać na zgłoszenie, gdyż to rodzic, opiekun lub pełnoletni uczeń zdecydują, czy skorzystają z oferty klubu lub polskiego związku sportowego. W praktyce za pośrednictwem szkoły zainteresowany klub będzie mógł skontaktować się z rodzicami, aby zaproponować im dalszy sportowy rozwój ich dziecka.

Image by Freepik

Udostępnij