Nd 14 Kwi 2024

Program Czyste Powietrze - kwoty dofinansowania, przeznaczenie dotacji

Środki z Programu Czyste Powietrze dostępne dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program Czyste Powietrze - kwoty dofinansowania, przeznaczenie dotacji

Kwoty dofinansowania z programu Czyste Powietrze

Dotacje mogą być przeznaczone na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: 

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania (dla wnioskodawców o osobistym dochodzie rocznym, który nie przekracza 135000 zł (zgodnie z deklaracją podatkową PIT złożoną za poprzedni rok, pomniejszony o składki i podatek należny, powiększony o dochody niepodlegające opodatkowaniu)
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (dla wnioskodawców, u których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym (mieszkańców nieruchomości) nie przekracza 1894 zł lub dla wnioskodawców mieszkających w pojedynkę, których średni dochód miesięczny nie przekracza 2651 zł).
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania ( dla wnioskodawców, u których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym (mieszkańców nieruchomości) nie przekracza 1050 zł lub dla wnioskodawców mieszkających w pojedynkę, których średni dochód miesięczny nie przekracza 1526 zł oraz dla wnioskodawców z prawem do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (zasiłek musi przysługiwać przez co najmniej 6 miesięcy z rzędu i do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Na co dotacja z programu Czyste Powietrze

Pieniadze z programu możena przeznaczyć na szeroki zakres modernizacji, takich jak:

 • wymiana okien, drzwi i bram garażowych,
 • nowa instalacja CO i CWU,
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła,
 • wymiana kotła,
 • ocieplenie budynku (docieplenie stropodachu, ocieplenie elewacji, ocieplenie przegród budowlanych, izolacja piwnicy),
 • montaż wentylacji mechanicznej (rekuperacji),
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • montaż ogrzewania elektrycznego w systemie z inteligentnym sterowaniem,
 • audyt energetyczny, dokumentacja projektowa i ekspertyzy,
 • dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne.

 

Budżet programu Czyste Powietrze

W roku 2024 najważniejszą pozycją w budżecie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostanie finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Czyste powietrze” – wydatki na ten cel mają wynieść ponad 5,4 mld zł, czyli 35 proc. ogółu wydatków.

 

Image by master1305 on Freepik

Udostępnij